17-02-2016

Ontvangst

09.00

Opening door dagvoorzitter

Hans van Meurs
09.30

Beter Benutten ITS

Caspar de Jonge - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De werelden van internet, telecommunicatie en automobielindustrie ontwikkelen zich snel, net als de behoeften van (weg-)gebruikers. Meer intelligentie bij de gebruikers zorgt voor individuele en collectieve vooruitgang en ook andere rollen en verantwoordelijkheden voor overheden en wegbeheerders. In deze eerste presentatie kijken we hoe de overheid dit aanpakt, welke rol verkeerslichten daarin vervullen en wat het op hoofdlijnen betekent voor het werkveld?

09.40

Standaardisatie leveranciers

Eddy Verhoeven - Siemens

Coöperatieve/connected mobiliteit voor kruispunten en stedelijke omgeving vergt ook aanpassingen aan de verkeersregelsystemen op straat. Voor opwaardering van het huidige areaal is een landelijke opzet gemaakt en zijn standaarden in ontwikkeling. Met andere woorden: wat is technisch nodig om op uniforme wijze nieuwe informatie- en optimalisatiediensten rondom verkeersregelinstallaties op te tuigen? En hoe pakken de leveranciers dit op?

10.00

De regio aan het woord

Harm Jan Mostert - Provincie Noord-Holland

Alle wegbeheerders hebben in het kader van Beter Benutten Vervolg op generieke wijze use cases benoemd voor hun regio op basis van de knelpunten die zij ervaren in doorstroming, leefbaarheid, veiligheid of comfort van de gebruiker. Als voorbeeld bespreken we de metropoolregio Amsterdam. Welke use cases hebben daar prioriteit? Op welke kruispunten of trajecten worden deze uitgerold en welke aanpak is daarbij voorzien? Tot slot wordt aandacht besteed aan de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de beheertaak van de wegbeheerders.

10.20

Pauze

11.00

V-Log: mogelijkheden en ontwikkelingen

Bas Claassens - Claassens Solutions

V-Log bestaat al geruime tijd en biedt vele mogelijkheden. We staan echter nog in de kinderschoenen wat betreft het gebruik van V-Log. De huidige toepassingen, mogelijkheden en ontwikkelingen worden besproken.

11.45

Andere geeltijden?

Luc Prinsen - Goudappel Coffeng

In het CROW Handboek verkeerslichtenregelingen 2014 zijn adviezen voor de duur van de geelfase opgenomen met daarbij de opmerking dat in de praktijk vaak kortere geeltijden worden toegepast. Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de gewenste duur van geeltijden. Tijdens de presentatie hoort u meer over het onderzoek en de resultaten ervan.

12.30

Pauze en lunch

Presentatie in lunchruimte:

Grontmij Nederland B.V. - Smart Traffic

Royal HaskoningDHV - TrafficSuite

DTV Consultants - VRI Planner 2.0

13.00

Meldpunt, het ultieme verkeerskundig beheer

Jonathan de Vries en Patricia Stumpel-Vos - Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht riep verkeersdeelnemers op te melden welke verkeerslichten in de stad (voor een deel van de dag) uitgeschakeld kunnen worden of juist aan moeten blijven staan. Ook konden andere suggesties worden gedaan, zoals rechtsaf vrij voor fietsers. Er zijn maar liefst 4760 meldingen binnengekomen. Tijdens de presentatie hoort u hoe we de oproep hebben aangepakt, wat het ons oplevert en hoe we hiermee verder gaan.

14.15

Zelfrijdende voertuigen en/of VRI’s

Jaap Vreeswijk - MAPtm

In het ITS-werkveld en in de media is veel te doen om zelfrijdende voertuigen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken rondom zelfrijdende voertuigen en wat zijn de gevolgen voor de rol en ontwikkeling van VRI’s?

14.45

Pauze

15.15

Verkeerslichten in Nederland, een dynamische wereld?

Marcel Willekens - DTV Consultants

In 1998 is voor het eerst op grote schaal een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de verkeerslichten in Nederland. Nu bijna 20 jaar later is deze inventarisatie opnieuw uitgevoerd. Wat is er in de afgelopen periode allemaal veranderd of juist niet?

15.45

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016

Bo Boormans - DTV Consultants
16.15

Afsluiting en borrel

16.45