Inspiratieprijs

Datum van inzending verlengd tot 21 januari 2024!

Wie heeft het meest inspirerende idee voor verkeerslichten?

Dat kom je te weten tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 7 februari 2024, waar de prestigieuze Verkeerslichten InspiratiePrijs voor het eerst sinds 2020 weer wordt uitgereikt. Zij het nu onder een gewijzigde naam, want deze keer gaat het om Inspiratie.

Iedereen met een inspirerend concept gerelateerd aan verkeerslichten kan deelnemen aan deze prijs. Dit kan variëren van nog intelligentere verkeerslichten tot praktische verbeteringen op straatniveau of zelfs efficiëntere verkeersregelingstechnologie. Alles is mogelijk! De wedstrijd staat open voor bedrijven, wegbeheerders, studenten en individuen met baanbrekende ideeën op het gebied van verkeerslichten. Een panel van deskundige juryleden zal alle inzendingen nauwkeurig beoordelen.

Wat zijn de criteria voor deelname?

Om in aanmerking te komen voor de Verkeerslichten InspiratiePrijs 2024 moet je idee daadwerkelijk inspirerend en origineel zijn, wat inhoudt dat het nog niet eerder is uitgevoerd of gepubliceerd door anderen. De uitleg van je concept moet eenvoudig te begrijpen zijn voor mensen die niet bekend zijn met het vakgebied.

Je inzending mag niet langer zijn dan twee pagina’s A4-formaat of een PowerPoint met maximaal 4 dia’s. Hierin moet je een duidelijke beschrijving van je idee geven, uitleggen waarom het nieuw en inspirerend is en de verwachte voordelen ervan benadrukken. Eventueel kun je een bijlage meesturen om je concept verder toe te lichten.

Als je idee al in de praktijk is getest, is het nuttig om meetbare resultaten te presenteren. Als je idee nog niet is geïmplementeerd, dien je overtuigend aan te tonen welke voordelen te verwachten zijn en waarom de rest van de wereld geïnspireerd zou moeten raken door jouw idee.

Om deel te nemen aan de Verkeerslichten InspiratiePrijs dienen deelnemers zich in te schrijven voor de Studiedag Verkeerslichten.

Wie wordt de winnaar?

De organisatie van de Studiedag Verkeerslichten stelt een longlist samen van inzendingen die aan de gestelde criteria voldoen. Vervolgens selecteert een deskundige jury een shortlist van ideeën die kans maken op de Verkeerslichten InspiratiePrijs 2024. Tijdens de Studiedag Verkeerslichten krijgen aanwezigen de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriete idee. De shortlist wordt in de week voorafgaand aan het evenement bekendgemaakt. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende criteria:

– De mate van inspiratie: is het idee werkelijk inspirerend?
– De helderheid van de uitleg: is het begrijpelijk voor leken?
– De originaliteit van het idee.

Een eenvoudig, maar elegant en revolutionair idee kan dus net zo goed winnen. Als het maar inspirerend is!

Wat valt er te winnen?

Naast de eervolle erkenning krijgt de winnaar van de Verkeerslichten InspiratiePrijs een trofee! De tweede en derde plaats ontvangen een eervolle vermelding. Bovendien biedt de Studiedag Verkeerslichten alle genomineerden een podium om hun ideeën in de schijnwerpers te zetten.

We kijken uit naar jouw inschrijving! Stuur je inzending uiterlijk op 21 januari 2024 (verlengd) naar studiedag@dtvconsultants.nl en vermeld duidelijk “VIP 2024” in het onderwerp van je e-mail.