Programma

09.00
Ontvangst

09.30
Opening
Luuk Misdom - Gemeente Helmond

Blok I: Wat is goed om te weten?

09.45
Akoestische signalering bij voetgangerslichten…. Op weg naar een Landelijke Standaard!
Dennis van Wieren - SWECO

Bij een verkeerslicht is akoestische signalering voor mensen met een visuele beperking onmisbaar. Want denk je eens in dat je alleen maar kunt horen of het groen of rood is! Sweco onderzocht samen met CROW de gebruikersbehoeften en mogelijkheden voor een betere inrichting van akoestische signalering. De eerste bevindingen vormen de basis voor een landelijke standaard.

10.00
Update CROW-richtlijn ontruimings- en intergroentijden: wat is er nieuw?
Luc Prinsen - Goudappel

Er is een update van de voor veel deelnemers bekende CROW ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’. De nieuwe richtlijn met de titel ‘Richtlijn ontruimings- en intergroentijden verkeersregelinstallaties 2024’ is een beperkte actualisatie. Daarom in het kort: wat is er nieuw en hoe helpt de nieuwe richtlijn bij het komen tot veilige en efficiënte verkeersregelingen?

10.15
Update RAW H35
Marcel Heijkoop - Provincie Zuid-Holland

Meer informatie volgt binnenkort.

10.30
iVRI: kunnen we al zonder sensoren?
Christopher Geelen - ViNotion

iVRIs maken het mogelijk om kruispunten slimmer te regelen, door middel van ontvangen data over voertuigen en fietsers. Hiervoor worden ook wegkantsensoren ingezet. Maar zijn deze wel echt nodig als we toch al apps en floating car data hebben?

11.00
Pauze

Blok II: Help wat komt er op mij af?

11.30
Impact NIS-2 op verkeerslichten
Hans Labruyere - Secura

Verkeerlichten maken deel uit van een keten: techniek, organisatie en de factor Mens. Zij doen samen hun ding om de verkeersstromen te optimaliseren. Maar wat als de integriteit van de toegepaste data niet gewaarborgd kan worden (van wie het komt)? Of de vertrouwelijkheid van de keten onvoldoende is geborgd (wie kan erbij)? Of in het uiterste geval: de data helemaal niet beschikbaar is – en de systemen het helemaal niet meer doen…?

12.00
De iVRI heeft toekomst!
Robert Kok - LVMB

In 2015 zijn wegbeheerders gestart met de uitrol van de iVRI. Dit is tot nu toe niet altijd vlekkeloos verlopen en er wordt her en der getwijfeld over de meerwaarde. Toch gaat de iVRI een belangrijke rol spelen in de toekomst. Het is wel zaak dat we de problemen gaan oplossen.

12.30
Lunch

Blok III: Verkeerslichten in de mobiliteitstransitie

13.30
30 in de stad. Wat betekent dat voor de verkeerslichten?
Sjoerd Linders - Gemeente Amsterdam

Vanuit het beleid “Amsterdam veilig en leefbaar” is in december 2023 een groot deel van het Amsterdamse doorgaande wegennet aangepast naar 30 km/u. Dit heeft impact op geregelde kruispunten. Verkeerslichten zijn niet gangbaar bij een snelheid van 30 km/u. Welke wijzigingen zijn noodzakelijk, wenselijk en zijn verkeerslichten eigenlijk nog noodzakelijk?

14.00
Kleur bekennen met regelen op multimodale beleidsdoelen
Terry Albronda - Gemeente Groningen

Leefbare en aantrekkelijke straten met meer ruimte voor voetganger, fietser en openbaar vervoer. Steeds vaker is dit de ambitie van wegbeheerders. Verduurzamen en een prettiger verblijfsklimaat is de inzet. Als we binnen deze mobiliteitstransitie willen regelen op multimodale beleidsdoelen, dan is het nu tijd om kleur te bekennen.

14.30
Pauze

15.00
Groen licht voor de fiets! Stimuleren fietsgebruik met VRI's
Pierre van Veggel - Smartwayz.nl

We werken aan de brede welvaart. Er is een mobiliteitstransitie nodig in de stad. De fiets speelt daarin een belangrijke rol. We leggen fietspaden en stallingsmogelijkheden aan. Maar hoe kun je de fiets faciliteren met verkeersmanagement? En welke mogelijkheden biedt een verkeerslicht daarbij? Enkele ervaringen en inzichten vanuit SmartwayZ.nl.

15.30
Verkeerslichten InspiratiePrijs 2024
Uitgereikt door een special guest.

16.00
Afsluiting en borrel