Programma

09.00
Ontvangst

09.30
Opening
Bert van der Veen - MAP Traffic Management

09.45
Wachtrijprognoses door kunstmatige intelligentie – Lessons Learned
Leon Suijs - Goudappel

Traditioneel wordt binnen verkeersregelingen veelal geschakeld tussen instellingen op basis van klok-tijden of gemeten drukte. Prognoses voor toekomstige (korte termijn) drukte kunnen aanzienlijk bijdragen in een optimalisatie van het faciliteren van verkeer. In een pilot heeft de Provincie Noord-Holland samen met HAL24K een keten opgezet waarbij op basis van VLOG-data met behulp van Kunstmatige intelligentie wachtrijlengtes worden voorspeld. Deze wachtrijprognoses zijn door Goudappel geëvalueerd op nauwkeurigheid en toepasbaarheid binnen de dagelijkse praktijk van verkeersregelingen, nu en in de toekomst. Tijdens onze presentatie gaan wij graag in op de toepasbaarheid en meerwaarde die wachtrijprognoses kunnen bieden voor verkeersregelingen, verkeersmanagement en verkeersinformatie.

10.00
Verliestijd via VLOG: op algoritmisch onderzoek met YAVV en YAVC
Menno van der Woude - CodingConnected e.U.

Nu VLOG steeds meer de standaard wordt voor logging in (i)VRI’s, neemt ook de vraag naar interpretatie van die data toe. Verliestijden staan vaak hoog op de wensenlijst, maar kún je die eigenlijk wel bepalen met VLOG? CodingConnected heeft zich er met programmeren en simuleren aan gewaagd en geeft een kijkje in de analyse keuken van YAVV en YAVC.

10.15
Realisatie Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersmanagement A2 Deil-Vught
Tom Steijvers - DTV Consultants B.V.

Ik neem u mee in alle aspecten van de realisatie van het NGV. Als eerste de aanleiding en doel van het project. Vervolgens het proces: hoe ziet de projectorganisatie eruit, wie zijn de stakeholders, wat is de doorlooptijd en welke fasering houden we aan. Daarna licht ik de inhoudelijke aspecten toe: het specificeren van het doseren, de inrichting en koppeling van de verkeersmanagement systemen, de uitrol op straat, het testen en als laatste het evalueren en monitoren van het systeem.

10.45
Pauze

11.15
Keuzestress bij RWS?
Erik van Kreuningen - Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat rondt de fase van uitproberen met iVRI’s af. Hoe nu verder? Voor de ITS-applicaties die nodig zijn voor het vervolg heeft de organisatie flink wat keuzes te maken. In deze presentatie nemen we jullie mee in de afwegingen die hierbij een rol spelen.

11.45
De jongere zus van Talking Traffic: Mobilidata en de uitrol van intelligente verkeerslichten in Vlaanderen
Erika Decorte - Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer - Project Mobilidata

Vanuit het Vlaamse programma Mobilidata rollen we sinds 2021 intelligente verkeerslichten uit in Vlaanderen. We bouwen daarbij sterk verder op de kennis en ervaring uit het zusterprogramma Talking Traffic en appreciëren de constructieve onderlinge samenwerking Nederland - Vlaanderen op het pad naar de 'iVRI van de Lage Landen'. We geven graag een inkijk in onze aanpak, voortgang, en ambitie.

12.15
Lunch

13.15
Privacy in de Smart City van VRI’s en iVRI’s
Beryl Dreyer - Gemeente Amsterdam

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt een nieuwe kijk op de verwerking van data in VRI’s en iVRI’s noodzakelijk. Welke gevolgen heeft de AVG voor de verwerking van die data? Aan welke eisen moet worden voldaan? En wanneer is eigenlijk sprake van een Smart City-toepassing, en wat betekent dat? Wij bespreken de meest recente ontwikkelingen op dit gebied en u krijgt antwoord op de bovenstaande vragen.

13.30
Security (i)VRI’s , waar begin je en waar eindig je?
Erik van Holten - Gemeente Breda

Doordat de (i)VRI onderdeel is van een (data-)keten en daarmee ook nieuwe functionaliteiten behelst, is veel meer aandacht (nodig) voor security, ICT, privacy ed. Waarbij het soms net leek of er van alles misging en mis zou gaan met de verkeerslichten op die gebieden. Belangrijk is dat wegbeheerders hun rol hier in op de goede manier invullen. Wat moet je niet doen en wat zijn wel verstandige stappen.

13.45
Het belang van data uit verkeerslichten in opsporingsonderzoeken
Teun Immerman - Politie Nederland - Forensische Opsporing

In toenemende mate is de analyse van data van groot belang binnen opsporingsonderzoeken. Data uit verkeerslichten speelt hier een steeds grotere rol in en wordt onder andere gebruikt voor verkeersongevallenanalyses en het reconstrueren van vluchtroutes. De toegang tot deze data wordt door de komst van de I-VRI architectuur steeds complexer, de behoefte groeit, maar het proces is hier niet op ingericht. In deze presentatie een omschrijving van de werkzaamheden van de forensische opsporing, het belang van de objectieve beantwoording van de schuldvraag en het verhogen van de maatschappelijk veiligheid.

14.00
Het meten van verkeersonveiligheid bij verkeerslichten: een datagedreven risico aanpak
Ronald van Katwijk - Vialis

Roodlichtnegatie is niet gelijk aan verkeersonveiligheid. Maar hoe maken we het risico op een met verkeerslichten geregeld kruispunt dan wel inzichtelijk en hoe kun je de data gedreven risico aanpak uit het SPV2030 dan wel toepassen? En is het mogelijk om met de werking van de verkeerslichten bij te dragen aan de ambitie van 0 verkeersongevallen? Een verhandeling over de opgedane inzichten van een datagedreven risico aanpak bij verkeerslichten.

14.30
Pauze

15.00
Het opzetten van een iVRI ambitieweb
Dennis Huijbers en Suzanne Oostra - Provincie Noord-Brabant

Duurzaamheid, circulariteit en de energietranstie: wie kent deze opgaven niet? En wat betekenen ze concreet voor de wegbeheerder ten aanzien van iVRI’s? Binnen de Provincie Noord-Brabant is een ambitieweb opgesteld om deze opgaven te vertalen naar concrete ambities voor de iVRI’s. Met als doel om tot kansen en maatregelen te komen waar de komende jaren op ingezet kan worden.

15.30
Ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en het belang van intelligente verkeerssystemen
Jaap Vreeswijk - MAP traffic Management

Autopilot in personenauto’s, platooning met vrachtwagens, zelfrijdende bezorgrobots, zelfrijdende openbaar vervoer shuttles verspreid door het land, voertuigen op afstand gemonitord en bestuurt door een operator en robo-taxi’s in de straten van San Francisco. Zo een greep uit ontwikkelingen rondom zelfrijdende voertuigen. Alles draait om wat het voertuig kan in een verscheidenheid aan situaties om te voldoen aan verkeersregels en verwacht (veilig) gedrag. Informatie is daarbij cruciaal terwijl voertuigen zelfstandig niet kunnen voorzien in hun informatiebehoefte en dus een deel van de benodigde informatie ergens anders vandaan moet komen. In deze lezing geef ik enkele voorbeelden en ga in op het belang van intelligente verkeerssystemen, lokaal en in de cloud.

16.00
Verkiezing Verkeersregeltechnicus 2022
Marcel Willekens - DTV Consultants

16.30
Afsluiting en borrel