Programma

09.00
Ontvangst

09.30
Opening
Bert van der Veen - MAP Traffic Management

09.45
Opleiding verkeerskunde en verkeerslichten : 30 jaar historie en 30 jaar toekomst
Ruud Hornman - Buas

Sinds midden jaren 80 is Ruud betrokken bij het opleiden van verkeerskundigen aan de VAT, NHTV en nu de BUas. Hoe hebben de opleiding en het werkveld zich ontwikkeld, specifiek op het gebied van verkeersregeltechniek? En hoe ziet de toekomst er tot 2050 uit? Welk perspectief zorgt voor voldoende enthousiaste afgestudeerden in de komende jaren?

10.15
Van iVRI naar AiVRI: een toekomst zonder programmeurs
Carl Stolz - DTV Consultants

Is het mogelijk om een verkeerslichtenregeling te maken zonder tussenkomst van een mens, ontwerper of programmeur? In deze presentatie wordt kunstmatige intelligentie tegenover het menselijk intellect gezet: pure wiskundige optimalisatie versus ervaringsdeskundigheid.  Hoe brengen we deze een stapje dichter bij elkaar?

10.45
Pauze

11.30
Prioriteren en Optimaliseren van verkeersstromen: van beleid naar operatie en vice versa…
Harm Jan Mostert - Provincie Noord-Holland

Prioriteit voor de fiets, scheepvaart, vrachtverkeer, openbaar vervoer en natuurlijk hulpdiensten. En dat zo optimaal mogelijk!!! Door de komst van de iVRI zijn er steeds meer mogelijkheden. Prioriteit bij verkeerslichten voor een bepaalde doelgroep wordt door wethouders en gedeputeerden al uitgedeeld voordat er gekeken is wat beleidsmatig wenselijk is en of het verkeerskundig überhaubt mogelijk is. De operationeel verkeerskundige zit met zijn handen in het haar als het aankomt op het waarmaken van de beleidswensen. Het prioriteringskader van de Provincie Noord-Holland slaat een brug tussen deze twee werelden en maakt prioriteren en optimaliseren inzichtelijk.

12.00
Kunnen iVRI’s nu al met minder detectie uit?
Marcel Kant - Royal HaskoningDHV

De nieuwe generatie ITS-applicaties maakt gebruik van nieuwe databronnen (bijvoorbeeld RIS-data) èn van conventionele detectie. Op het moment dat het aandeel RIS-data op termijn toeneemt wordt aangenomen dat er minder detectie nodig zal zijn. De basisgedachte bij de werking van de nieuwe generatie ITS-applicaties is echter heel anders dan waar regeltechnisch Nederland de laatste decennia aan gewend is geraakt. De vraag is dan ook of deze slimme applicaties anno 2020 ook al met (veel) minder detectie overweg kunnen en wat dit aan kostenbesparing oplevert.

12.30
Innovatieprijs
Marcel Willekens

12.45
Lunch

14.00
ASOV2020: uniforme masten voor verkeerslichten
Sjaak Hoekstra - Stichting SMIN, verenigde Nederlandse producenten van stalen masten

Eind 2019 is de ASOV2020 uitgekomen. De nieuwste specificatie voor mastmateriaal bij verkeerslichten in Nederland. Wat staat er allemaal in? Hoe kan de wegbeheerder eenvoudig verwijzen naar een landelijke standaard?

14.15
Gelijkheid voor voetgangers aan overige weggebruikers met het “Bossche” voetgangerslicht
Eric Greweldinger - Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk mogelijk om een verkeerslicht voor voetgangers te plaatsen bij het vertrekpunt van de oversteek. Dit betekent dat de voetganger het licht alleen ziet bij de start van een oversteek, eigenlijk hetzelfde als dat nu geldt voor al het overige verkeer. In de presentatie gaan we in op de uitvoering en ervaringen van de eerste twee projecten.

14.30
Van groepsgedrag tot groengedrag: een verhaal over de fiets
John Steendijk - Provincie Noord-Holland

Het beleid van wegbeheerders is veranderd, meer aandacht voor duurzaamheid, meer aandacht voor de fiets. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke kansen zijn er voor de fiets en wat betekent dat concreet? Wat weten we van fietsers? Hoe kunnen we ze beter faciliteren? Waarom is fietsdata belangrijk? Wat betekent dat voor de VRI?

15.00
Pauze

15.30
Verkeerslichten in stand houden: samenwerking tussen wegbeheerders en markt
Bert Batenburg - Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft samen met gemeente Utrecht, Woerden en Houten een aanbesteding op de markt gezet op basis van de UAV-GC 2005. De daarbij behorende werkwijze betekende zowel voor de markt als voor ons wegbeheerders een andere manier van werken. Op welke wijze wij tot deze samenwerking zijn gekomen en vooral wat wij tot op heden ervan hebben geleerd willen wij met u delen.

16.00
De toekomst van de iVRI in Nederland
Marcel Willekens en Bert van der Veen

De iVRI is niet meer weg te denken in het verkeersbeeld. De 1e tranche is nog niet volledig gerealiseerd, maar de 2e tranche is al in aantocht. Maar gaat het allemaal wel goed? In dit debat leggen wij vertegenwoordigers van Dynniq, RHDHV, Sweco, Swarco en Vialis prikkelende stellingen voor. Een spannende afsluiting van de Studiedag Verkeerslichten 2020.

16.30
Afsluiting en borrel