21-02-2018

Ontvangst

09.00

Opening door dagvoorzitter

Bert van der Veen - MAP Traffic Management
09.30

De iVRI: stand van zaken en blik vooruit

Marcel Westerman - Ministerie I&W

De afgelopen jaren is met wegbeheerders en leveranciers een nieuwe generatie verkeersregelinstallaties ontwikkeld en breed toegepast in Nederland. We blikken graag terug hoe dit is gedaan en wie hierbij zijn betrokken. We laten zien welke producten en standaarden zijn ontwikkeld en beschikbaar zijn voor breed gebruik door alle wegbeheerders en marktpartijen. En we komen graag met alle deelnemers gezamenlijk tot een passende wijze van beheer en doorontwikkeling.

09.40

De iVRI: voor de wegbeheerder een kans of een bedreiging

Eric Greweldinger - Gemeente 's-Hertogenbosch

Is de wegbeheerder overvallen door Talking Traffic, zijn er allerlei bedreigingen of biedt de I-VRI juist heel veel mogelijkheden? Hoe zijn de ervaringen in het proces voor de wegbeheerder tot op heden? Zijn er kansen en hoe kunt u die dan pakken of blijft het zoals al jaren ROOD, GEEL en GROEN.

10.00

De iVRI: Hoe communiceren met weggebruikers

Steven Logghe - Be-Mobile

Met de opkomst van iVRI’s communiceren verkeerslichten met partijen die traditioneel niet bij de VRI regeling betrokken zijn. Hier geven we inzicht in hoe deze nieuwe spelers de data vanuit VRI’s gebruiken om weggebruikers te informeren. Ook voor detectie rond VRI’s komen in-car gegevens beschikbaar. De manier hoe weggebruikers deze data genereren en aanleveren wordt toegelicht. Deze ontwikkeling past binnen de Talking Traffic revolutie en zorgt voor nieuwe inzichten in de wisselwerking tussen weggebruikers en de VRI.

10.20

Pauze

11.00

De wijziging Regeling Verkeerslichten: geregeld?

Robert Kooijman - De Werkgroep update Regeling Verkeerslichten

Vanuit de CVN ontstond in 2010 de wens om de huidige Regeling Verkeerslichten weer een grote update te geven. De CVN heeft in 2013 een mede door IVER en ASTRIN gedragen voorstel gedaan bij het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bleek toen niet mogelijk om de Regeling Verkeerslichten de gewenste update te geven. Nu lijkt het, met hulp van het LVMB, wel mogelijk om de Regeling Verkeerslichten aan te laten passen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In deze presentatie wordt u meegenomen in het proces rond, en de inhoud van de wijziging Regeling Verkeerslichten.

11.45

Heel Noord-Holland bakt; Netwerkregeling in de praktijk, levert dit op wat we ervan verwachten?

Guus Kruijssen - Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland optimaliseert de regeling van het verkeer op kruisingen. Dit gebeurt met inzet van regulier verkeerskundig beheer en door het uitproberen van nieuwe toepassingen als netwerkregelingen. Er wordt veel geïnvesteerd maar wat levert het op? De provincie hecht veel waarde aan evaluatie en voert deze consequent uit. Veelbelovende receptuur levert soms fantastisch resultaat op, maar soms ook een misbaksel. Zelfs als een topchef aan zet is. De provincie geeft u graag een kijkje in de keuken.

12.15

Pauze en lunch

12.45

Doorstroming als een dienst, droom of doorzetten?

Rob Hulleman - Gemeente Almelo

De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om doorstroming als een service in te kopen, in plaats van verkeerslichten als producten. Zij hebben in het najaar van 2017 een marktconsultatie gehouden. U wordt bijgepraat over de uitkomsten daarvan en de stand van zaken. Gaan zij door met deze vernieuwing ?

14:00

Meer ruimte voor de fiets

Sjoerd Linders - Gemeente Amsterdam

Fietspaden krijgen steeds meer fietsers te verwerken en dat kan bij geregelde kruispunten tot problemen leiden. Het wordt vooral in de spits, steeds moeilijker om deze hoeveelheden geloofwaardig en veilig te verwerken. Met een aantal kleine infra aanpassingen heeft de gemeente Amsterdam het toch voor elkaar gekregen om de laatste lucht uit een kruispunt te persen, zonder grote ingrepen voor overig verkeer. In deze presentatie komt de methode van analyseren en ontwerpen aan bod en is er een korte doorkijk naar de toekomst, als het nog drukker wordt.

14.30

Pauze

15.00

iCentrale: Nieuwe publiekprivate ontwikkelingen rondom bediencentrales in Nederland

Andre Loos - Landelijk programmamanager

Wat heeft u daar aan als stads- en wegbeheerders? Landelijk programmamanager André Loos vertelt over zijn ervaringen met het samenwerken binnen het programma iCentrale. En hoe stads- en wegbeheerders hun netwerkprestaties verhogen en een betere dienstverlening aan weggebruikers en bewoners verbeteren door het toepassen van eerste basisversies van iDiensten. Uitgangspunt is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Vooralsnog hebben iDiensten betrekking op zes domeinen: brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowd management.

15.30

Verkiezing Verkeersregeltechnicus van het jaar

Marcel Willekens - DTV Consultants

In 2018 is er, net als in 2014, de verkiezing voor de Verkeersregeltechnicus van het jaar.

16.00

Afsluiting en borrel

16.30

Wilt u of uw organisatie een commerciële (product) presentatie geven op de studiedag? Laat het ons vóór 8 januari 2018 weten via studiedag@dtvconsultants.nl.